Podmínky pro úžívání služeb

Obchodní podmínky pro Kreativce

Úvod

Tyto obchodní podmínky definují vztah fyzické osoby Petra Tomaly, Nábřežní 1175, Ostrava – Polanka, 725 25, IČ: 86883593, DIČ: CZ9002115925, jako provozovatelem serveru www.bestidea.cz, který zveřejňuje na serveru www.bestidea.cz zadání k řešení (dále jen „Provozovatel“) a fyzické nebo právnické osoby, která vytvoří řešení tohoto zadání, které pak předá provozovateli (dále jen „Kreativec“).

Tyto obchodní podmínky se neřídí ustanoveními o výběrovém řízení dle zákona č. 513/1991 Sb.

Registrace a aktivace účtu

Kreativec, který má zájem účastnit se řešení zadání zveřejněné Provozovatelem na serveru www.bestidea.cz se musí registrovat na tomto serveru prostřednictvím formuláře k zobrazení kompletního zadání. Registrace bude potvrzena Provozovatelem prostřednictvím emailu. V tomto emailu bude zároveň odkaz na provedení aktivace registrace (aktivační link) na serveru www.bestidea.cz. Po otevření aktivačního linku bude Kreativec vyzván k vyplnění přihlašovacího jména a hesla (totožných jako při registraci). Tímto okamžikem bude mít Kreativec přístup ke kompletní zadání, ke kterému musí najít řešení.

Vypracování zadání

Kreativec na základě kompletního zadání vypracuje do doby uvedené u tohoto zadání (odpočet času je uveden na serveru www.bestidea.cz) jeho řešení. Kreativec zašle řešení (jedno nebo i více) na email idea@bestidea.cz. Tímto Kreativec zaručuje, že řešení zadání je jeho nápadem, vlastní k němu veškerá autorská práva, nebyl nikde zcizen či jinak okopírován. Toto řešení zašle Provozovatel Partnerovi po skončení odpočtu (viz Obchodní podmínky pro Partnery).

Vyhodnocení a odměna

Na základě smlouvy uzavřené mezi Provozovatel a Partnerem (viz bod 2) Obchodních podmínek pro Partnery) Provozovatel zveřejní do 30 dnů od vyhodnocení všech řešení jméno a příjmení vítězného Kreativce. Poté zašle vítěznému Kreativci vyčíslení jeho odměny. Vyčíslení kreativec podepíše (součástí tohoto vyčíslení bude zároveň souhlas Kreativce se zveřejněním svého řešení) a zašle zpět Provozovateli. Odměna bude vyplacena Kreativci do 14 dnů od doby, kdy Provozovatel obdrží od Kreativce podepsané vyčíslení odměny.

Ostatní

Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost ani náklady na tvorbě nápadů Kreativce. Tuto činnost si zajišťuje Kreativec na své vlastní náklady.

Podmínky pro registraci dodavatele

Popis služby

Tyto obchodní podmínky definují vztah zadavatele-poptávající fyzické nebo právnické osoby, která poptává u Provozovatele řešení svého zadání (dále jen „Partner“) a fyzické osoby - Petr Tomala, Nábřežní 1175, Ostrava – Polanka, 725 25, IČ: 86883593, DIČ: CZ9002115925, jako provozovatelem serveru www.bestidea.cz, která přijímá od Partnera tato zadání a dále je prostřednictvím serveru www.bestidea.cz zadává Kreativcům k řešení (dále jen „Provozovatel“). V úvodu je pro lepší přehlednost definován také pojem „Kreativec“: Kreativec je fyzickou nebo právnickou osobou, která vytvoří řešení tohoto zadání, které pak předá Provozovateli a ten ho následně předá Partnerovi k vyhodnocení.

Uzavření smlouvy

Poté co Partner zadá poptávku Provozovateli prostřednictvím elektronického formuláře umístěného na stránkách www.bestidea.cz, bude Partner Provozovatelem kontaktován. Písemná smlouva o spolupráci mezi Partnerem a Provozovatelem bude uzavřena v případě, že se Provozovatel a Partner dohodnou v této písemné smlouvě na nezbytných podmínkách této smlouvy. Mezi nezbytné podmínky této smlouvy patří:

2.1
úplný a přesný rozsah a znění zadání
2.2
přesné datum, kdy Provozovatel zveřejní toto zadání na stránkách www.bestidea.cz
2.3
doba, po kterou bude trvat zadání (po tuto dobu budou zadáním Provozovatel a Partner vázáni)
2.4
doba, za kterou je povinen Provozovatel předat Partnerovi jednotlivá řešení zadání, která Provozovatel obdrží od Kreativců
2.5
přesné datum, do kdy Partner sdělí Provozovateli vyhodnocení jednotlivých řešení
2.6
výše odměny pro Kreativce (případně určení způsobu jejího výpočtu), její splatnost
2.7
výše provize pro Provozovatele (případně určení způsobu jejího výpočtu), její splatnost.


Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za realizaci řešení Kreativců, ani se na ní nepodílí finančně. Tuto činnost si zajišťuje Partner.